Pozew o rozwód. Błyskawiczne rozwiązanie rodzinnych kłopotów?

Pozew o rozwód jest bardzo często nazywany wnioskiem o rozwód jednak nie jest to właściwe. Specyfika pozwu polega dzięki tym, że mamy aż do czynienia z dwoma stronami o sprzecznych zazwyczaj interesach. Mówi zatem o jednostce, która składa pozew wydaje się być to powód i druga strona pozwany. W wypadku sprawy rozwodowej są to małżonkowie. Jednak należy nie zapominać, że rozwód jest realny tylko w przypadku kiedy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Przesłanką wyłączającą możliwość orzeczenia rozwodu jest również sytuacja po której miało by ucierpieć dobro małoletniego, sprawdz moj blog którego strony są rodzicami. Zakładając aczkolwiek, że nie ma tej przesłanki to rozwód jak najbardziej może zostać orzeczony za pośrednictwem sąd.

Pozew sprawdz to o rozwód składany wydaje się być do sądu okręgowego właściwego miejscowo dla ostatniego obszaru zamieszkania małżonków. W tzw. petitum, pierwszej części pozwu wskazujemy nasze żądania. Najczęściej jest to postulat rozwiązania małżeństwa z orzekaniem na temat winie bądź tego bez orzekania o winie. Wskazujemy również w jakim urzędzie stanu cywilnego nasze stan małżeński zostało zawarte. Piszemy które jest nasze stanowisko na temat władzy rodzicielskiej względem małoletnich jeżeli jesteśmy rodzicem. Przy dalszej kolejności to żądanie zasądzenia kosztów sądowych w naszą rzecz. Opisujemy żądanie wezwania na rozprawę świadków wraz z podaniem katalogów dokładnych adresów. Sporządzamy męczące uzasadnienie aby nasz pozew o rozwód zyskał akceptację ze strony www sądu. Wskazujemy wszystkie dowody i załączniki. Składamy własnoręczny podpis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *