Pozew o rozwód. Nie musisz znać na pamięć kodeksu

Pozew o rozwód jest bardzo często nazywany wnioskiem o rozwód jednak nie jest to właściwe. Specyfika pozwu polega dzięki tym, że mamy aż do czynienia z dwoma stronami o sprzecznych zazwyczaj interesach. Mówi zatem o jednostce, która składa pozew wydaje się być to powód i druga strona pozwany. W sytuacji sprawy rozwodowej są to małżonkowie. Jednak należy pamiętać, że rozwód jest realny tylko w przypadku kiedy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Przesłanką wyłączającą możliwość orzeczenia rozwodu jest również sytuacja przy której miało by ucierpieć dobro małoletniego, którego strony są jego wyjasnienie rodzicami. Zakładając aczkolwiek, że nie ma tej przesłanki to rozwód jak najbardziej może zostać orzeczony poprzez sąd.

Pozew o rozwód składany jest do sądu okręgowego prawidłowego miejscowo dla ostatniego miejsca zamieszkania małżonków. W tak zwanym. petitum, pierwszej części pozwu wskazujemy nasze żądania. Zazwyczaj jest to postulat zadania małżeństwa z orzekaniem o winie bądź tego wyjąwszy orzekania o winie. Wskazujemy również w jakim urzędzie stanu cywilnego nasze związek małżeński zostało zawarte. Piszemy które to jest nasze stanowisko dotyczących władzy rodzicielskiej względem małoletnich jeżeli jesteśmy rodzicem. Po dalszej kolejności jest to żądanie zasądzenia kosztów sądowych dzięki naszą rzecz. Opisujemy żądanie wezwania na rozprawę świadków wraz z podaniem pierwotnego dokładnych adresów. Sporządzamy wyczerpujące uzasadnienie aby nasz pozew o rozwód widok zyskał akceptację ze witryny sądu. Wskazujemy wszystkie argumenty i załączniki. Składamy własnoręczny podpis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *