Pozew o rozwód. Przed Tobą nowe życie

Pozew o rozwód jest bardzo często zwany wnioskiem o rozwód aczkolwiek nie jest to odpowiednie. Specyfika pozwu polega na tym, że mamy do czynienia z dwoma stronami o sprzecznych zazwyczaj biznesach. Mówi zatem o osobie, która składa pozew wydaje się to powód i inna strona pozwany. W sytuacji sprawy rozwodowej są to małżonkowie. Jednak należy pamiętać, że rozwód jest realny tylko w przypadku kiedy nastąpił trwały i kompletny rozkład pożycia małżeńskiego. Przesłanką wyłączającą możliwość orzeczenia rozwodu jest również sytuacja przy której miało by ucierpieć dobro małoletniego, którego strony są rodzicami. Zakładając jednakże, że nie ma tej przesłanki to rozwód jak w najwyższym stopniu może zostać orzeczony poprzez sąd.

Pozew o rozwód składany jest do sądu okręgowego należytego miejscowo dla ostatniego miejsca zamieszkania małżonków. W tak zwanym. petitum, pierwszej części pozwu wskazujemy nasze żądania. Zazwyczaj jest to postulat zadania małżeństwa z orzekaniem o winie bądź tego wyjąwszy orzekania o winie. Wskazujemy również w jakim urzędzie stanu cywilnego nasze małżeństwo zostało zawarte. Piszemy które to jest nasze stanowisko odnośnie władzy rodzicielskiej względem małoletnich jeżeli jesteśmy rodzicem. Po dalszej kolejności jest to żądanie zasądzenia kosztów sądowych dzięki naszą rzecz. Opisujemy żądanie wezwania na rozprawę świadków wraz z podaniem ich dokładnych adresów. moja ocena znajduje sie tutaj Sporządzamy pozbawiające sił i energii uzasadnienie aby nasz pozew pozew rozwodowy bez orzekania o winie wzór o rozwód zyskał akceptację ze strony sądu. Wskazujemy wszystkie dane i załączniki. Składamy własnoręczny podpis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *